ECL nyelvvizsga azonosító:036025

 

Szolnoki Szolgáltatási SZC

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája

5000 Szolnok, Károly Róbert utca 2.

Tel.: 56/800-130

E-mail: kereskedelmi@szoszolg.hu

 

ECL nyelvvizsgával kapcsolatos ügyekben ügyfélfogadási idő:

hétfőtől – csütörtökig: 7.30 – 16.00 óráig

pénteken: 7.30 – 13.30 óráig

 

 

Az ECL nyelvvizsgával és a nyelvvizsgára történő jelentkezéssel kapcsolatos információk itt érhetők el: www.ecl.hu

 

A nyelvvizsgadíj befizetése az alábbiak szerint történik:

 

A VIZSGADÍJ ÖSSZEGE:

 

Vizsga típusa

Pécsi Tudományegyetemet, mint

Vizsgaközpontot

megillető díjtétel

Szolnoki Szolgáltatási SZC Kereskedelmi és Vend. Szakk. Iskolát, mint

Vizsgahelyet

megillető díjtétel

Vizsgadíj összesen

A2 szinten a komplex vizsga

bruttó 12600 Ft

bruttó 5400 Ft

bruttó 18000 Ft

B1 szinten a komplex vizsga

bruttó 17500 Ft

bruttó 7500 Ft

bruttó 25000 Ft

B2 szinten a komplex vizsga

bruttó 19000 Ft

bruttó 9000 Ft

bruttó 28000 Ft

C1 szinten a komplex vizsga

bruttó 19500 Ft

bruttó 9500 Ft

bruttó 29000 Ft

 

 

 

 

A2 szinten az írásbeli, illetve a szóbeli vizsgarész

bruttó 7700 Ft

bruttó 3300 Ft

bruttó 11000 Ft

B1 szinten az írásbeli, illetve a szóbeli vizsgarész

bruttó 11000 Ft

bruttó 4000 Ft

bruttó 15000 Ft

B2 szinten az írásbeli, illetve a szóbeli vizsgarész

bruttó 12000 Ft

bruttó 5000 Ft

bruttó 17000 Ft

C1 szinten az írásbeli, illetve a szóbeli vizsgarész

bruttó 12500 Ft

bruttó 5000 Ft

bruttó 17500 Ft

 

 

A VIZSGADÍJ BEFIZETÉSE:

 

A vizsgadíj befizetése kétfelé történik:

1./ Pécsi Tudományegyetem, mint vizsgaközpont részére, valamint

2./ a Szolnoki Szolgáltatási SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája (5000 Szolnok, Károly Róbert út 2.), mint vizsgahely részére

az alábbiak szerint:

 

 

1./ Pécsi Tudományegyetem részére a befizetés történhet csekken vagy utalással. Csekket a vizsgahelyen lehet kérni személyesen a titkárságon munkaidőben. Ide csak azt az összeget kell befizetni, amely a fenti táblázatban a vizsgaközpontot megillető díjtétel oszlopban szerepel a kiválasztott vizsgatípusnak megfelelően.

 

Utalás:

Számlatulajdonos számlaszáma:                  10024003-00282716-00000000

Számlatulajdonos neve:                                Pécsi Tudományegyetem

Közlemény:                                                  150057 + vizsgázó neve

 

 

2./ A Szolnoki Szolgáltatási SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája részére  a befizetés történhet csekken vagy utalással. Csekket a vizsgahelyen lehet kérni személyesen a titkárságon munkaidőben. Ide csak azt az összeget kell befizetni, amely a fenti táblázatban a vizsgahelyet megillető díjtétel oszlopban szerepel a kiválasztott vizsgatípusnak megfelelően.

 

Utalás:

Számlatulajdonos számlaszáma:                  10045002-00335601-00000000

Számlatulajdonos neve:                                Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum

Közlemény:                                                   ECL Kereskedelmi + vizsgázó neve

 

FONTOS: A „Közlemény” rovatot mindig pontosan töltsék ki!

 

Számlázás:

A befizetett vizsgadíjról vagy halasztási díjról igény esetén kiállítunk számlát. A számlakérést a vizsgára való jelentkezés határidejéig jelezzék.

A számlakérést a választott vizsgahelyen kell jelezni a vizsgára való jelentkezés határidejéig.

A befizetett vizsgadíjról vagy halasztási díjról a következő módon lehet számlát kérni:

-          Amennyiben csekken fizetik be a vizsgadíjat, a csekkre már írják rá azt a nevet és címet ahova kérik a számlát, és azért zárójelbe írják oda a saját nevüket.

-          Ugyanez vonatkozik az átutalással történő befizetésre is, a közlemény rovatba tüntessék fel a számlázási információkat.

 

FONTOS: rózsaszín csekkes befizetést nem áll módunkban elfogadni egyik helyen sem!

 

A befizetést igazoló csekkszelvényt vagy utalási igazolást csatolni kell a kitöltött jelentkezési laphoz. Internetes jelentkezés esetén is szükséges a befizetés megtörténtét igazolni. Az átutalás igazolását elektronikusan, csekkes befizetés esetén az eredeti igazoló szelvényt postai úton vagy személyesen el kell juttatni a vizsgahelynek, hogy a jelentkezést érvényesítse. A jelentkezés csak a vizsgadíj befizetését igazoló bizonylat beérkezésével válik érvényessé. Akinek befizetési bizonylata a jelentkezési határidő lejártáig nem érkezik be, annak jelentkezését a vizsgahely törli.