ECL nyelvvizsga azonosító:036025

 

NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNY MODERN NYELVEK ISMERETÉRŐL 

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGARENDSZER

AKKREDITÁLT REGIONÁLIS NYELVVIZSGAHELY

5000 Szolnok, Károly Róbert utca 2.

 

Tel: (56) 800–130

 

ecl@keri-szolnok.sulinet.hu

 

Az ECL Konzorcium Nemzetközi Titkársága és

magyarországi központja:

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Idegen Nyelvi Titkárság

http://inyt.pte.hu

www.ecl.hu

 

AKKREDITÁLT VIZSGANYELVEK: angol, német, magyar

 

TOVÁBBI VIZSGANYELVEK (kiegészítő vizsga nélkül honosítással akkreditálható):

 olasz, orosz, lengyel, szlovák, spanyol, szerb, román, bolgár, cseh, horvát, héber

 

Menü navigáció
Általános információk Megtekint
Jelentkezési lap Megtekint

Az ECL nyelvvizsga szintjei

Általános információk
Az ECL nyelvvizsga részei Általános információk
Nyelvvizsgázóink figyelmébe ajánljuk Általános információk
Vizsgaszabályzat Általános információk
Esélyegyenlőség Megtekint
Nyelvvizsgadíjak Megtekint

 

 

 

Változások az ECL nyelvvizsgára való jelentkezésben!

2008. június 16-án hatályba lépett a nyelvvizsgáztatás rendjével foglalkozó új jogszabály. Szövege a Magyar Közlönyben jelent meg, amely a korábbi, e témakörben megalkotott jogszabályokat foglalja egységes keretbe és ezzel egy időben hatályukat vesztik a 71/1998, 166/2000, 300/2001, 95/2005. rendeletek. Ezt a rendeletet / 137/2008. (V.16.) Korm. rendelet / módosította a 33/2014. (II.18.) Korm. rendelet, mely az alábbi linken található meg:

http://www.nyak.hu/doc/jogszab/MK_14_023-nyelvvizsga.pdf

 

 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ECL NYELVVIZSGÁRÓL

 

Az ECL nyelvvizsgák kidolgozója

Európai Uniós tagállamok több éves szakmai előkészítő munka után 1992-ben London központtal nemzetközi konzorciumot hoztak létre, amely az ERASMUS, majd a LINGUA program támogatásával azt a feladatot vállalta, hogy egy egységes nyelvvizsgarendszert dolgoz ki az Európai Unió tagállamainak nyelvéből. Az EU egységesítési törekvéseivel összhangban a konzorciumba tömörült tagállamok azt kívánják elérni, hogy az egyes nyelvekből letehető nyelvvizsgák mindenféle "egyenértékűsítési" eljárás nélkül nemzetközileg összevethetők legyenek egymással.

 

Kompetencia, vizsganyelvek

A “European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages” elnevezésből alkotott, “ECL” betűszóval jelölt nyelvvizsgák szakmai gondozását tagállamonként egy-egy neves egyetem, nyelviskola vállalta, amely végzi az általa képviselt nyelvből a vizsgatesztek összeállítását és a vizsgadolgozatok értékelését. A standardizálás során kidolgozott egységes elvek alapján angolból, németből, olaszból, franciából, spanyolból, magyarból, szlovákból, lengyelből, románból, bolgárból, csehből, oroszból, horvátból, szerbből és héberből tehető ECL nyelvvizsga. A vizsgarendszert és a vizsganyelvek közül az angolt, a németet és a magyart a NYAT akkreditálta, az összes többi ECL vizsganyelvből egyszerűsített, kiegészítő vizsga nélküli honosítással szerezhető meg az akkreditált bizonyítvány.

 

A vizsgák jellege

A vizsgafeladatok tartalmát és formáját a szakértők alapos vizsgálatok és speciális célcsoportokon történő kipróbálás után határozták meg. Az ECL nyelvvizsga azt méri, hogy a jelölt képes-e a különféle élethelyzetekben, a hivatással/foglalkozással összefüggő, illetve személyes/magánéleti szituációkban szóban és írásban kommunikálni.

 

Összehasonlíthatóság

Az összehasonlíthatóság az ECL vizsgák egyik fontos ismérve. Ezt szolgálják a vizsgák egységes alapelvei, illetve az egységes alapelvekhez igazodó vizsgaanyagok és vizsgabizonyítványok. A vizsgák egységes alapelveinek megfelelően valamennyi nyelvből azonosak a nyelvtudás értékelésének szempontjai, kritériumai, és azonos a vizsgaanyagok jellege is.

 

A vizsgák megbízhatósága

A konzorcium valamennyi tagintézménye maga felelős a saját nyelvén írott tesztek kidolgozásáért és javításáért. Hogy az ECL nyelvvizsgák megbízhatóságát garantálni lehessen, valamennyi vizsgaanyagot előzetesen kipróbálnak, a vizsgaanyagok készítőit és a javítókat minden vizsga előtt felkészítik, és a kettős javítás elvét alkalmazzák. A tesztírás, a javítás és a bizonyítványkiadás egységességét a nyelvek és a szintek közötti összehasonlíthatóság biztosíthatósága érdekében egy bizottság felügyeli, amely az egyes nyelveket képviselő szakértőkből áll.

 

 

AZ ECL NYELVVIZSGA SZINTJEI

 

Az Európa Tanács szintbeosztása szerint: A2 (belépő)

Az A2 (belépő) szint sikeres elérése után már jó turista vagy: tudsz kérdezni, az egyszerűbb válaszokat megérted, tudsz vásárolni, a célnyelven kérni enni-inni, érted a kiírásokat - egyszóval: már nem lehet eladni.

Az Európa Tanács szintbeosztása szerint: B1 (alap)

A B1 (alap) szint elérése után már elkezdhetsz dolgozni a célnyelvet beszélő munkatársak között; kezded megérteni az újság- és rádióhíreket, a TV adásokat, megpróbálhatsz moziba, színházba is elmenni.

Az Európa Tanács szintbeosztása szerint: B2 (közép)

A B2 (közép) szint elérése után megkezdheted tanulmányaidat a célnyelvi ország középiskoláiban, egyetemein, főiskoláin. Megismerted a célnyelv szerkezetét, megértetted logikáját - mostanra biztosan meg is szeretted. Kezded élvezni a szépirodalmat; megérted már a pályaudvari hangosbemondót és az utcán a kiabálást is. Egyszóval kezded otthon érezni magad a célnyelvi országban.

Az Európa Tanács szintbeosztása szerint: C1 (felső)

A C1 (felső) szint elérésével nyelvileg egyenrangú partnere lettél a célnyelvet beszélőknek. Úgy írsz, olvasol, beszélsz, mint ők, tanulhatsz, kutathatsz, dolgozhatsz közöttük, nyelvi nehézségek nélkül folytathatod ismerkedésedet a célnyelvi kultúrával, irodalommal, történelemmel - egyszóval: a célnyelvi országok múltjával és jelenével.

 

 

AZ ECL NYELVVIZSGA RÉSZEI

 

Szóbeli vizsga

 

1.    Szóbeli kommunikáció (kb. 20 perc)

A jelöltek kettesével (páratlan számú vizsgázó esetén hármasával) vizsgáznak. Az irányított beszélgetés és a hozzá társított önálló témakifejtés feladatának számát a vizsgázók egyike húzza.

Bemutatkozás - nem kerül értékelésre

Irányított beszélgetés

A vizsgázó által húzott számhoz tartozó téma alapján a vizsgáztató kezdeményezi a beszélgetést, és a vizsgázókhoz intézett kérdésekkel segíti a két vizsgázó közötti beszélgetést.

A vizsgarész célja, hogy a két vizsgázó között beszélgetés alakuljon ki az adott témáról. Fontos, hogy a vizsgázók tudjanak kérdéseket feltenni egymásnak, képesek legyenek reagálni a vizsgázótárs által elmondottakra, merjenek kommentálni, ellentmondani, ha véleményük eltér társuk véleményétől.

Önálló témakifejtés képmontázs alapján

Az egyes témák kifejtéséhez 4-5 képből álló képmontázs áll rendelkezésre. Szükség esetén a vizsgáztató kérdésekkel segíti a vizsgázókat.

A vizsgarész célja, hogy a vizsgázók önállóan, logikusan felépített gondolatmenet alapján, minél kisebb vizsgáztatói segítséggel tudják kifejteni gondolataikat.

A vizsgarésznek nem az a célja, hogy a vizsgázó a képmontázs egyes képeit részletesen leírja. Ehelyett arra kell törekedni, hogy a képmontázs által sugallt témáról beszéljen a vizsgázó.

Az értékelő és a vizsgáztató külön-külön értékeli a vizsgázók teljesítményét.

A szóbeli kommunikáció értékelésének szempontjai és az elérhető pontszámok:

Nyelvhelyesség (alak- és mondattan)

0-5 pont

Szóbeliség (kiejtés és intonáció, a beszéd folyamatossága)

0-5 pont

Szókincs (terjedelme és használatának változatossága)

0-5 pont

Stílus (a beszédhelyzethez igazodó nyelvhasználat)

0-5 pont

Kommunikatív hatékonyság (a helyzetnek megfelelő feladatmegoldás)

0-5 pont

 

2. Hallott szöveg értése

(ld.: tesztminták – http://ecl.hu/felkeszulest-segito-anyagok-tesztmintak)

A vizsgázónak felvételről elhangzó 2 szöveg kétszeri meghallgatása alapján a kapott feladatlapok helyes kitöltésével kell igazolnia, hogy képes megérteni a vizsgaszint követelményeinek megfelelő nehézségű beszélt nyelvi szövegeket.

 

Írásbeli vizsga


1. Írásbeli kommunikáció

(ld.: tesztminták – http://ecl.hu/felkeszulest-segito-anyagok-tesztmintak)

A jelöltnek két (megadott szószámú) fogalmazást kell irányítási szempontok szerint írnia. A fogalmazások megírásához nyomtatott szótár használható. Az értékelés szempontjai, ill. az elérhető pontszámok:

Nyelvhelyesség (alak- és mondattan)

0-5 pont

Írásbeliség (szövegtagolás és helyesírás)

0-5 pont

Szókincs (terjedelme és változatossága)

0-5 pont

Stílus (a fogalmazás műfajához és témájához igazodó nyelvhasználat)

0-5 pont

Kommunikatív hatékonyság (a helyzetnek megfelelő feladatmegoldás)

0-5 pont

 

2. Olvasott szöveg értése

(ld.: tesztminták – http://ecl.hu/felkeszulest-segito-anyagok-tesztmintak)

A vizsgázónak két (különféle típusú) szövegértési feladat helyes megoldásával kell igazolnia, hogy szótár nélkül képes a vizsgaszint követelményeinek megfelelő nehézségű általános szöveg tartalmát megérteni.

Vissza a lap elejére

 

NYELVVIZSGÁZÓINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

 

Jelentkezési lap

Az ECL nyelvvizsgára való jelentkezéshez szükséges formanyomtatvány letölthető az ECL honlapról (www.ecl.hu), illetve beszerezhető valamennyi ECL emblémával jelölt nyelvoktató és nyelvvizsgáztató intézményben (Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagintézménye - www.keri-szolnok.sulinet.hu). A www.ecl.hu honlapról közvetlenül is lehet vizsgára jelentkezni a vizsgadíj egyidejű átutalásával és a befizetés igazolásának a választott vizsgahelyre történő elektronikus vagy postai eljuttatásával. A jelentkezési lapon megadott e-mail címre minden jelentkező automatikus visszaigazoló e-mail-t kap jelentkezéséről. Az on-line jelentkezők a visszaigazolást azonnal megkapják, a papíralapú jelentkezési lapot leadók legkésőbb a jelentkezési határidőt követő 3 munkanapon belül értesülnek jelentkezésük megtörténtéről. Amennyiben ők az elektronikus visszaigazolást a jelentkezési határidőt követő 3 munkanapon belül nem kapnák meg, haladéktalanul fel kell venniük a kapcsolatot a választott vizsgahellyel.

Név-, lakcím-, ill. bármilyen személyi adat megváltozása esetén, a vizsgázó köteles haladéktalanul írásban (elektronikus úton) értesíteni a vizsgahelyet, hogy az a változásokat az adatbázisba átvezethesse. Ennek elmaradása esetén hibás adatok kerülhetnek a bizonyítványba. A bizonyítványok újragyártásának költségét a mulasztó fél fizeti.

 

Vizsgázó értesítése

A vizsgahely a vizsgázót 10 nappal a vizsga előtt e-mail-en értesíti – a jelentkezéskor megadott e-mail címen – a vizsgarészek időpontjáról és helyszínéről.

 

Különleges körülmények elbírálása

A vizsgahely méltányolhat különleges eljárásra vonatkozó kéréseket olyan vizsgázók esetében, akik időleges vagy tartós egészségkárosodásban szenvednek. Az ilyen vizsgázók az előírt tesztidőnél több időt kaphatnak a felügyelet melletti szünetet is beleértve az írásbeli teszthez. Módosítható a kérdésfeltevés és a válaszadás módja is a látás-, hallássérültek esetében. A kérést megfelelő (Országos Látás-, Hallás-, Mozgás-, Beszédvizsgáló Szakértői Rehabilitációs Bizottság vagy a területileg illetékes Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság) orvosi, pszichológiai vagy egyéb igazolással kell alátámasztani.

Évente legalább egy alkalommal valamennyi ECL vizsga nem szombaton is letehető. A speciális eljárásokra vonatkozó kéréseket az érintett vizsgahely vezetőjéhez kell intézni a jelentkezési lap benyújtásával egy időben.

 

vizsgadíj:

A vizsgadíj összegét a Nemzetközi ECL Nyelvvizsgaközpont euróban, a külföldi országos ECL Vizsgakoordinációs Központok a nemzeti valutában állapítják meg.

 

A vizsgadíj összege:

 

Vizsga típusa

Pécsi Tudományegyetemet, mint

Vizsgaközpontot

megillető díjtétel

Kereskedelmi és Vend. Szakk. Iskolát, mint

Vizsgahelyet

megillető díjtétel

Vizsgadíj összesen

B1, B2, C1 szinten a komplex vizsga

bruttó 17500 Ft

bruttó 7500 Ft

bruttó 25000 Ft

A2 szinten a komplex vizsga

bruttó 12600 Ft

bruttó 5400 Ft

bruttó 18000 Ft

B1, B2, C1 szinten az írásbeli (fogalmazás+olvasott szövegértés), illetve szóbeli (hallásértés+bizottság előtt letett szóbeli) vizsgarész

bruttó 11000 Ft

bruttó 4000 Ft

bruttó 15000 Ft

A2 szinten az írásbeli, illetve a szóbeli vizsgarész

bruttó 7700 Ft

bruttó 3300 Ft

bruttó 11000 Ft

 

A vizsgadíj befizetése:

A vizsgadíj befizetést annál a vizsgahelynél kell intézni, ahol a jelölt vizsgázni szándékozik.

 

A vizsgadíj befizetése kétfelé történik:

1./ Pécsi Tudományegyetem, mint vizsgaközpont részére, valamint

2./ a Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája (5000 Szolnok, Károly Róbert út 2.), mint vizsgahely részére

az alábbiak szerint:

 

1./ Pécsi Tudományegyetem részére a befizetés történhet csekken vagy utalással. Csekket a vizsgahelyen lehet kérni személyesen a titkárságon munkaidőben. Ide csak azt az összeget kell befizetni, amely a fenti táblázatban a vizsgaközpontot megillető díjtétel oszlopban szerepel a kiválasztott vizsgatípusnak megfelelően.

 

Utalás:

Számlatulajdonos számlaszáma:                  10024003-00282716-00000000

Számlatulajdonos neve:                                  Pécsi Tudományegyetem

Közlemény:                                                        150057 + vizsgázó neve

 

Számlázás:

A befizetett vizsgadíjról vagy halasztási díjról igény esetén kiállítunk számlát. A számlakérést a választott vizsgahelyen kell jelezni a vizsgára való jelentkezés határidejéig.

A befizetett vizsgadíjról vagy halasztási díjról a következő módon lehet számlát kérni:

-          Amennyiben csekken fizetik be a vizsgadíjat, a csekkre már írják rá azt a nevet és címet ahova kérik a számlát, és azért zárójelbe írják oda a saját nevüket.

-          Ugyanez vonatkozik az átutalással történő befizetésre is, a közlemény rovatba tüntessék fel a számlázási információkat.

 

2./ A Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola részére  a befizetés történhet csekken vagy utalással. Csekket a vizsgahelyen lehet kérni személyesen a titkárságon munkaidőben (hétfőtől – péntekig 8.30 – 15.00 óráig). Ide csak azt az összeget kell befizetni, amely a fenti táblázatban a vizsgahelyet megillető díjtétel oszlopban szerepel a kiválasztott vizsgatípusnak megfelelően.

 

Utalás:

Számlatulajdonos számlaszáma:                  10045002-00335601-00000000

Számlatulajdonos neve:                                Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum

Közlemény:                                                    ECL nyelvvizsgadíj + vizsgázó neve

 

Számlázás:

A befizetett vizsgadíjról igény esetén kiállítunk számlát. A számlakérést a vizsgára való jelentkezés határidejéig jelezzék.

 

FONTOS: rózsaszín csekkes befizetést nem áll módunkban elfogadni egyik helyen sem!

 

A befizetést igazoló csekkszelvényt vagy utalási igazolást csatolni kell a kitöltött jelentkezési laphoz. Internetes jelentkezés esetén is szükséges a befizetés megtörténtét igazolni. Az átutalás igazolását elektronikusan, csekkes befizetés esetén az eredeti igazoló szelvényt postai úton vagy személyesen el kell juttatni a vizsgahelynek, hogy a jelentkezést érvényesítse. A jelentkezés csak a vizsgadíj befizetését igazoló bizonylat beérkezésével válik érvényessé. Akinek befizetési bizonylata a jelentkezési határidő lejártáig nem érkezik be, annak jelentkezését a vizsgahely törli.

 

A vizsgadíj visszatérítése

A befizetett vizsgadíj nem igényelhető vissza. A befizetett vizsgadíj ellenében a jelentkező jogosult vizsgázni, illetve vizsgáját (külön kérelemre, halasztási díj ellenében) a következő vizsgaidőszakra elhalasztani (ld. következő pontban). Ha a vizsgázó a vizsgán nem jelenik meg, és a felajánlott vizsgahalasztási lehetőséggel nem él, a vizsgadíj elvész, s egy újabb vizsgára csak a vizsgadíj megismételt befizetésével lehet jelentkezni.

Amennyiben a vizsgázó saját hibáján kívüli halaszthatatlan akadályoztatása miatt nem tud megjelenni a vizsgán, a vizsgahely írásos kérésre, annak mérlegelése alapján - kielégítő bizonyíték esetén - méltányosságból visszatérítheti a befizetett vizsgadíj 40%-át. Vizsgadíj visszatérítésére irányuló kérelmet csak abban az esetben bírálunk el, ha azt a vizsgázó legkésőbb vizsga előtti napig jelzi a vizsgahelynek. Halasztott vizsga vizsgadíja semmilyen körülmények között – még részben sem – igényelhető vissza.

 

Vizsgahalasztás

A vizsgázó akadályoztatása esetén egy alkalommal jogosult vizsgahalasztást kérni: vizsgáját – külön kérelemre, halasztási díj ellenében (2.500.- Ft) – a következő vizsgaidőszakra halaszthatja. Az egyszer már elhalasztott vizsga ismételten nem halasztható. A halasztási kérelem (nyomtatvány) letölthető a www.ecl.hu honlapról.

 

Ha a vizsgázó komplex vizsgára jelentkezett, csak teljes vizsgáját halaszthatja el a következő vizsgaidőszakra. Külön az írásbeli, illetve a szóbeli vizsgarész, továbbá egyes készségek halasztására nem jogosult. A halasztási kérelem benyújtásának határideje a vizsgát követő 10. nap.

 

A vizsga helyének és időpontjának megváltoztatása

A vizsgázó általában nem változtathatja meg a vizsga helyét, ha a jelentkezését már elfogadták. Kivételesen indokolt esetben az átadó és a fogadó vizsgahely megállapodhat a vizsgahely megváltoztatásáról legkésőbb a jelentkezési határidőt követő második munkanapig. Ezen határidőn túl a vizsga helyének megváltoztatása csak vizsgahalasztással oldható meg.

A vizsga nyelvének, szintjének illetve típusának megváltoztatása

A vizsgázónak saját kérésére lehetősége van a vizsga nyelvét, szintjét illetve típusát megváltoztatni legkésőbb a jelentkezési határidőt követő négy munkanapon belül.

 

Jelentkezés több nyelvre vagy szintre

Az ECL vizsgarendszerben egy vizsgaidőszakon belül lehet jelentkezni különböző nyelvekből különböző szintre, viszont adminisztrációs-szervezési okokból nem lehet jelentkezni azonos nyelvből különböző szintekre, vagy különböző nyelvekből azonos szintekre.

 

Segédeszközök, hibajavítás

Az ECL írásbeli kommunikációs feladatainak megoldásához a vizsgázók minden vizsgaszinten használhatnak könyvesbolti forgalomban beszerezhető egynyelvű és kétnyelvű nyomtatott szótárt. Egyéb segédeszközök és anyagok (pl. kézzel írott jegyzetek, szószedetek) használata tilos.

A többi készségből a vizsgázók a vizsgán semmilyen segédeszközt sem használhatnak a feladatok megoldásához. Esetleges jegyzeteiket, piszkozataikat is csak a kapott feladatlapra írhatják. Tilos bármilyen javítószalagot vagy javítófolyadékot használni az esetleges javításhoz, ezt kizárólag a feladat megoldásához használt tollal, áthúzással szabad végezni.

Azoknál a hallásértési és olvasásértési feladatoknál, ahol nyitott kérdésekre kell válaszolni az elhangzott, ill. olvasott szöveg alapján, kerülendő a teljes mondatos válasz, helyette rövid, néhány szavas (általában 1-5 szó), nyelvileg pontos válasz adandó. A válasz célirányosan csak arra térjen ki, amire a kérdés vonatkozik, ne tartalmazzon felesleges, a válasz részét nem képező elemeket. Ha a válasz olyan elemeket tartalmaz, ami nem része a helyes válasznak, az adott válasz hibásnak minősül. Az olvasott szövegértésnél a felesleges elemeket tartalmazó bemásolt szöveg(rész) szintén hibás válasznak minősül. Ugyanezek a szabályok érvényesek a kiegészítős, vagy a megkezdett mondat befejezését kérő feladatokra is. Csak a zárójelbe tett és áthúzott megoldások nem tekintendők a helyes válasz részének.

Azoknál a feladatoknál, ahol egy megadott sablonba kell beírni az általában egy betűs választ (feleletválasztós, ill. párosítási feladatok), a sablonban történő minden javítás hibás megoldásnak minősül. Csak a végleges megoldást írják be a vizsgázók. Az értékelők nem veszik figyelembe a megoldó sablonba be nem írt megoldásokat. A dolgozat értékelésére szolgáló sablont üresen kell hagyni!

Amennyiben az írásbeli kommunikációs feladatok értékelése során fény derül arra, hogy a vizsgázó az internetről, vagy egyéb forrásból plagizál, másol szövegeket, ez vizsgacsalásnak minősül, ezért a Vizsgaközpont a vizsgázónak az adott vizsgarészben elért eredményét érvényteleníti (ld. még lejjebb).

 

Vizsgabiztonsági előírások

Valamennyi vizsgázónak hitelt érdemlő, érvényes fényképes dokumentummal (útlevéllel, jogosítvánnyal, személyi igazolvánnyal) kell igazolnia személyazonosságát. Ennek hiányában a vizsgahely az érintett személy vizsgáztatását köteles megtagadni.

A vizsgázók nem vihetnek a terembe, illetve a vizsga ideje alatt nem tarthatnak maguknál bekapcsolt mobiltelefont, semmilyen táskát, könyvet, jegyzetpapírt, felvevő készüléket vagy bármi egyéb nyomtatott, illetve kézzel írott anyagot. A vizsgázóknak minden piszkozati munkát is az ECL Vizsgaközpont által adott feladatlapokon kell elvégezniük. Szótár kizárólag az írásbeli kommunikációs feladatokhoz használható.

 

A vizsgázók fekete vagy kék tollal írják a feladatlapra végleges válaszaikat. A piszkozathoz ceruzát is használhatnak.

Egyetlen vizsgázó sem hagyhatja el a termet az írásbeli vizsgarészek befejezése előtt (kivéve egészségi okból). Ilyen esetben a vizsgázót a vizsgahely egy alkalmazottjának el kell kísérnie.

 

 

VIZSGAEREDMÉNY, VIZSGABIZONYÍTVÁNY

 

A vizsgaeredmény közlése

A Vizsgaközpont minden vizsgázót a regisztráció megtörténtekor kapott hozzáférésekkel elérhető Vizsgázói oldalán értesíti a vizsgaeredményéről, továbbá külön e-mail-ben is jelzi a vizsgaeredmények megtekinthetőségét. Amennyiben a vizsgázó igényli, külön írásos kérésére, vizsgaeredményéről postai úton is tájékoztatja a Vizsgaközpont a jogszabályban előírt határidőn belül.

Nemzetközi és akkreditált bizonyítvány

nyelvvizsga bizonyítványokat a Vizsgaközpont annak a vizsgahelynek küldi meg, ahol az ECL vizsga történt. A nyelvvizsga bizonyítványt a vizsgahely juttatja el a vizsgázóhoz.

Az ECL Vizsgaközpont által kiállított komplex nemzetközi nyelvvizsga bizonyítványt az kaphat, aki egy vizsgaidőszakon belül mind a négy mért készségből minimum 40 %-os teljesítményt ér el, és a készségekből elért eredmények átlaga minimum 60 %. Írásbeli, ill. szóbeli nemzetközi részvizsga bizonyítványt kaphat az a vizsgázó, aki készségenként minimum 40 %-os, összesen pedig legalább 60 %-os eredményt ér el mind az írásbeli, mind a szóbeli részvizsga esetében. A komplex vizsgára jelentkezők közül azok számára, akik sikeresen teljesítik az egyik részvizsgát, automatikusan kiállításra kerül az írásbeli, ill. szóbeli nemzetközi részvizsga bizonyítvány.

 

Például:

40% írásbeli vizsga átlag + 80% szóbeli vizsga átlaga = SIKERES KOMPLEX VIZSGA!

 

vagy

 

45% bármelyik készség + 60% bármelyik készség + 60% bármelyik készség + 75% bármelyik készség = 60% = SIKERES KOMPLEX VIZSGA

 

Jelen szabályozás kizárólag a 2016. decemberi időszaktól kezdődően érvényes, visszamenőleges hatálya nincs. Az újfajta eredményszámítás csak az egy vizsgaidőszakon belül letett komplex vizsgára vonatkozik, külön vizsgaidőszakban letett írásbeli és szóbeli vizsgarészek nem kompenzálhatják egymást.

 

A nemzetközi bizonyítvány hátoldalán megtalálható az egyes vizsgaszinteknek a KER követelményeivel összehangolt leírása. A nemzetközi bizonyítvány kétnyelvű, a célnyelv mellett angolul (angol vizsganyelv esetén franciául) is tájékoztatást ad a vizsgaeredményről.

 

A nemzetközi bizonyítvány mellé az akkreditált vizsganyelvekből csak azok a vizsgázók kapnak külön magyar államilag elismert (akkreditált) bizonyítványt, akik Magyarországon tettek sikeres vizsgát. Az államilag elismert (akkreditált) bizonyítványok kiállítására is a nemzetközi bizonyítványok kiállításának szabályai érvényesek.

 

Ha a vizsgázó bármely vizsganyelvből külföldi ECL vizsgahelyen tesz vizsgát, illetve bármely Magyarországon nem akkreditált nyelvből vizsgázik, számára sikeres vizsga esetén kizárólag nemzetközi nyelvvizsga-bizonyítványt állítunk ki. A fenti esetekben szerzett nemzetközi bizonyítvány honosítási eljárás keretében honosítható az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központnál.

 

 

Felülvizsgálat, megtekintés

Ha a vizsgázó kifogással kíván élni a vizsgakörülmények miatt, akkor észrevételét közvetlenül az érintett vizsgarész után köteles megtenni. Kifogását írásban kell benyújtania, és azt a vizsgahely vezetőjének kell ott helyben átadnia.

A vizsgaeredmény internetes közlésétől számított 15 napon belül közvetlenül a Vizsgaközpontnak megküldendő felülvizsgálati kérelemmel lehet élni a vizsga értékelésére, jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történő hivatkozással. A felülvizsgálati kérelmet e-mail-ben/faxon és levélben is meg kell küldeni az ECL Vizsgaközpontnak. Amennyiben a vizsgázó dolgozata újraértékelését kéri az írásos kérelemhez csatolni kell az újraértékelési díj befizetését igazoló bizonylatot. Ennek hiányában a Vizsgaközpont nem értékeli újra a vizsgázó teljesítményét. A postán küldött felülvizsgálati kérelem előterjesztésének időpontjaként a postára adás napját tekintjük. A kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül postán értesítjük a Felülvizsgálati Bizottság döntéséről. A Vizsgaközpont vezetője a felülvizsgálati kérelmet megvizsgálja, és amennyiben a kérelemben foglaltakkal egyetért, a Vizsgaközpont a döntését módosítja. A Vizsgaközpont vezetője a felülvizsgálati kérelem tárgyában annak benyújtásától számított 15 napon belül hozza meg döntését, és erről a vizsgázót értesíti. A vizsgázó a felülvizsgálati kérelem tárgyában hozott döntés közlésétől számított 15 napon belül a döntés ellen az Oktatási Hivatalhoz címzett, de a Vizsgaközponthoz benyújtandó panasszal élhet jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történő hivatkozással. A felülvizsgálati formanyomtatvány beszerezhető a vizsgahelyeken, illetve letölthető a www.ecl.hu honlapról.

Az ECL Vizsgaközpont harmadik értékelőt von be a felülvizsgálati kérelmek elbírálásába, akik az általuk képviselt nyelvből javaslatot tesznek a Vizsgaközpont vezetőjének döntése meghozatalához.

A vizsgázó (ill. kiskorúak esetében törvényes képviselője) írásban teljesített nyelvvizsga-feladatát, a feladat megadásával és az értékelési útmutatóval egyetemben, valamint szóbeli teljesítményének értékelését megtekintheti, és saját megoldásairól kézzel másolatot készíthet. Az ehhez rendelkezésre álló idő 45 perc. A megtekintés a vizsgázóval előre egyeztetett időpontban, az ECL Vizsgaközpontban (Pécs) konzultációval összekötve történik a helyszínen fizetendő konzultációs díj ellenében. A szóbeli kommunikációs vizsgáján készült hangfelvételt a vizsgázó a adatvédelmi okokból nem hallgathatja meg.

A megtekintési formanyomtatvány letölthető a www.ecl.hu honlapról, és a vizsgaeredmények internetes közlésétől számított 15 napon belül adható be.

 

További információkat az alábbi elérhetőségeken kaphat:

www.ecl.hu honlapon,

ecl@keri-szolnok.sulinet.hu

 

 

 

Az alábbi időpontok az írásban mért készségekre (olvasott szövegértés, írásbeli kommunikáció, hallott szövegértés) vonatkoznak, a szóbeli kommunikáció vizsga napja ettől eltérhet.

 

Vizsgaidőpontok 2017-ben

 

SZOLNOKI SZOLGÁLTATÁSI SZC

 KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA

ECL NYELVVIZSGA 2017. évben

IDŐPONT

SZINT

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ

Február 3.

 

angol, német

B1, C1

szint

Jelentkezési határidő:

Január 9.

Február 4.

 

angol, német

B2

szint

Április 7.

angol, német

A2, B1, C1

szint

Jelentkezési határidő:

Március 9.

Április 8.

angol, német

B2

szint

Június 9.

angol, német

 B1, C1

szint

Jelentkezési határidő:

május 11.

 

Június 10.

angol, német

B2

szint

Október 6.

angol, német

B1, C1

szint

Jelentkezési határidő:

 Szeptember 7.

Október 7.

angol, német

B2

szint

December 8.

angol, német

A2, B1, C1

szint

 

Jelentkezési határidő:

 November 9.

 

December 9.

angol, német

B2

szint